Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพสังคม
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพเศรษฐกิจ
   ข้อมูลพื้นฐานด-ด้านบริการพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 :: WWW.THAHIN.GO.TH ::  
นายธนิต พ่วงแม่กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ดู : 65)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ปราชญ์ชาวบ้าน 2562 (ดู : 58)
รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 45)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 57)
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 (LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน (ดู : 53)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน (ดู : 46)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ)  (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6(ข้อบัญญัติ) (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5(ข้อบัญญัติ) (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2563 (ดู : 10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) ม.2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่ากระดาน-เขาม่วง หมู่ที่ 2(จ่ายขาดเงินสะสม)  (ดู : 13)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่กลับมาจากการเดินทางมาจากกรุงเทพและสถานที่เสี่ยง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลดใช้โฟม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เดือนกันยายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 25)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หมู่เกาะทะเลชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130  โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
   Copyright © 2019. www.thahin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs